SISTEME DE PROTECTIE CHIMICA

Protecţii pe termen lung pentru instalaţii şi utilaje împotriva atacului chimic si scurgerilor de substanţe agresive; se pot realiza protecţii împotriva substanţelor chimice specifice pentru utilizarea în condiţii de imersie, inclusiv pentru apa potabilã.

DANONE PDPA:                                                         FABRICA BIODISEL LEHLIU:

20 DSC4

MURFATLAR:                                                              DOLJCHIM – STATIE EPURARE:

Dsc00027 Dsc00028